Gastroözefagial Reflü

‘Mide yanması’, sindirim sistemi problemlerinde ortaya çıkan ve göğüs kafesinin arkasında hissedilen şiddetli ağrı için kullanılan bir tıbbi terimdir. Bu şikayet, genellikle GÖRH’ün bulgusudur.

Gastroözefagial Reflü (GÖRH) Hastalığı Nedir?

Şiddetli yanma şeklinde hissedilen bu bulgunun nedeni, mide asidinin yemek borusuna  kaçmasıdır ve kaburgalarla boyun arasında kendini belli eder. Ülkemizde pek çok yetişkin, bu acı veren durumu ayda en az bir kere yaşamaktadır. GÖRH’de ayrıca bulantı, yutkunmada zorluk, özelikle sabahları ortaya çıkan kronik öksürük ve hırıltılı solunum şikayetleri de olabilir.

Emin Ersoy (32)

Reflünün Nedeni Nedir?

Yiyecekleri mideye ileten yemek borusuna özefagus denir. Bu organın mideyle birleştiği yerde, özefagusu saran ve kas tabakasından oluşan bir kapakçık sistemi bulunur. Buna alt özefagus sifinkteri (LES) denir. Normalde yutma gerçekleştikten sonra asidik mide içeriğinin özefagusa kaçmasını engellemek için LES kapanır. GÖRH, LES’in fonksiyonunu yapamaz hale gelmesi sonucu, asidik mide içeriğinin alt özefagusa kaçmasıyla gelişir. Bu irritasyon ve inflamasyon, yanma hissine ve en nihayetinde ciddi zararlara yol açar.

GÖRH’ün Oluşmasına Yardımcı Faktörler Nelerdir?

Bazı insanlar doğuştan zayıf bir LES’e sahiptir. Ayrıca yağlı ve baharatlı yiyecekler, kullanılan bazı ilaçlar, dar elbiseler, sigara, alkol, zor egzersizler ve vücut pozisyonundaki değişiklik, LES’te gevşemeye yol açarak reflü gelişimine katkıda bulunabilir.

GÖRH’ün Tedavisi Nasıl Yapılır?

GÖRH tedavisinde üç basamaklı bir protokol izlenir.

Yaşam alışkanlıklarında değişiklik: Bazı hastalarda diyet, sigara ve alkol alımının azaltılması, uykunun düzenlenmesi ve anti asit tedavisiyle şikayetlerde azalma sağlanabilir.

İlaç tedavisi: Şikayetler yaşam tarzında değişikliğe rağmen düzelmediyse, ilaç tedavisi kaçınılmazdır. Mide asidini nötralize eden antiasit ilaçlar ve asit üretimini engelleyici ilaçlar medikal tedavide kullanılır. Bu her iki ilaç, etkili bir şekilde şikayetlerin sona ermesini sağlayabilir. Özefagusta oluşan irritasyon ve hasarın iyileşmesini de sağlar.

Cerrahi tedavi: Hastanın yaşam alışkanlığında değişiklik yapmasına ve ilaç tedavisine rağmen şikayetlerinin azalmaması veya sürekli ilaç kullanma ihtiyacı duyması, yaşamsal aktivitelerinin engellenmesi durumunda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi müdahale, GÖRH tedavisinde etkilidir ve genelde laparoskopik olarak yapılır.

Laparoskopik Antireflü Cerrahisi Nasıl Yapılır?

Laparoskopik antireflü cerrahisinin amacı, mide ile özefagus arasındaki kapakçık sistemini yeniden yapılandırmaktır. Operasyon midenin üst kesiminin özefagusun alt kısmının etrafına sarılmasıyla gerçekleştirilir.

Karın içi karbondioksit gazıyla şişirildikten sonra cerrah küçük kesilerden operasyon aletlerini ve bir adet özel video kamerayı içeriye sokar.

Ameliyat, TV monitörlerinin yardımıyla laparoskopik aletlerle yapılır.

Emin Ersoy (33)

Laparoskopik Metodun Avantajları Nelerdir?

 • Ameliyat sonrası ağrının az olması
 • Hastanede yatış süresinin kısalması
 • İşe daha hızlı dönülmesi
 • İyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi

Laparoskopik Antireflü Cerrahisi Öncesinde hangi hazırlıklar yapılır?

 • Cerrahınız size potansiyel riskleri anlatacak ve ameliyat için izin kağıdı alacaktır.
 • Kan tetkikleri, akciğer filmi ve EKG istenir.
 • Ameliyat gününden bir gün önce veya gecesi duş almanız önerilir.
 • Operasyondan önceki geceden itibaren yemek yememeli veya bir şeyler içmemelisiniz. Cerrahınızın bilgisi dahilinde almanız gereken ilaçları az su ile içebilirsiniz.
 • Kan sulandırıcı ilaçlar, E vitamini ve ağrı kesici gibi ilaçlar kullanıyorsanız bunları cerrahınıza bildirin. Bu ilaçların operasyondan 1 hafta öncesi kesilmesi gerekir.
 • Diyet ilaçlarının ameliyattan 2 hafta önce bırakılması istenir.
 • Sigara bırakılmalı, gerekirse bu konuda destek alınmalıdır.

Adım Adım Ameliyat

 • Operasyon için gerekli ilaç ve serumun verilmesi için damar yolu açılacaktır.
 • Ameliyat öncesi gerekli ilaçlar verilecektir.
 • Ameliyat genel anesteziyle yapılacaktır ve siz bu süre boyunca uyuyacaksınız.
 • Operasyonu takiben odanıza uyanmış olarak gönderileceksiniz.
 • Ameliyat günü hastanede kalacaksınız. Genellikle bir sonraki gün öğleden sonra taburcu olunur ancak gerektiğinde bu süre uzayabilir.

Eğer Operasyon Laparoskopik Olarak Yapılamazsa Nasıl Yapılır?

Çok az sayıda hastada, organların iyi görüntülenememesi ve/veya aletlerle tutulamaması nedeniyle açık prosedüre ihtiyaç duyulur. Obezite ve daha önce geçirilmiş karın ameliyatları da laparoskopik müdaheleye engel olabilir. Cerrahınız, açık prosedürün uygulanma kararını operasyon öncesinde veya sırasında verebilir. Kapalı prosedürden açık prosedüre geçme kararı, tıbbın en temel kuralı olan hasta güvenliği ve hastaya zarar vermeme kuralını esas alır.

Emin Ersoy (34)

Ameliyat Sonrası Sizi Neler Bekliyor?

 • Hastalara ameliyat sonrasında evde düşük aktivitede bulunmaları önerilir.
 • Hafif düzeyde ağrılarınız olabilir, ağrı kesici kullanması gerekebilir.
 • Ameliyat sonrası genellikle anti reflü ilaçlarına ihtiyaç duyulmaz.
 • Bazı cerrahlar, hastalarına modifiye bir diyet uygular. Sıvı gıdadan katı gıdaya kademeli geçişi önerir.
 • Kısa sürede günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz.
 • İlk takibiniz operasyondan 1 hafta sonradır.

Bu Operasyonun Yan Etkileri Nelerdir?

 • Bazı hastalarda ameliyat sonrası geçici yutma güçlüğü gelişir. Bu durum, 1- 3 ay içerisinde geçer.
 • Az sayıda hastada özefagusta gelişen darlık nedeniyle endoskopik dilatasyon ihtiyacı doğar. Ender hastada ikinci bir operasyon gerekli olabilir.
 • Bazı hastalarda geğirme ve bulantı hissi görülebilir.
 • Operasyonun başarısızlığı çok nadir olarak bildirilmiştir.
Emin Ersoy (35)

Ne Tür Komplikasyonlar Görülebilir?

 • Laparoskopik antireflü cerrahisi güvenle uygulanabilir bir prosedürdür. Komplikasyonlar her operasyonda olduğu gibi bu ameliyatta da gelişebilir. Gelişebilecek komplikasyonlar şunlardır;
 • Genel anestezik maddelere karşı reaksiyon
 • Kanama
 • Özefagus, dalak, mide, ve karın içi diğer organların yaralanmaları.
 • Yara yeri enfeksiyonu, karın içi enfeksiyon ve sepsis.
 • Daha az sıklıkla görülen diğer komplikasyonlar.

Ne Zaman Doktorunuzu Aramalısınız?

 • Kanama
 • Karında artan şişkinlik
 • İlaçlarla geçmeyen ağrı
 • Dirençli bulantı ve kusma
 • Şiddetli üşüme, titreme
 • Yara yerinden iltihabi akıntı
 • Yara yerinde kızarıklığın giderek artması
 • Bir şeyler yiyip, içememe

Diğer Tedaviler

Randevu Talebi

  Yeni Bir Sen'e Hazır Mısın?

  Yeni hayatınıza ilk adımı atın, bugün randevu alın!

  Prof. Dr. Emin ERSOY Gastroözefagial Reflü ile ilgili sorularınızı cevaplıyor?

  Scroll to Top